logo

www.apto.sk


Asociácia pracovníkov technickej ortopédie


Černyševského 9, 851 01 Bratislavačlenská organizácia Medzinárodnej asociácie protetikov a ortotikov - INTERBOR
a Medzinárodnej spoločnosti pre protetiku a ortotiku - ISPO

»
XX. medzinárodný protetický a ortotický kongres

29. - 30. 5. 2015

Dudince, Slovenská republika[DOTAZNÍK]()