logo

www.apto.sk


Asociácia pracovníkov technickej ortopédie


Černyševského 9, 851 01 Bratislavačlenská organizácia Medzinárodnej protetickej a ortotickej asociácie - INTERBOR

profesné informácie

 

vzťahy s verejnosťou

 

novinky APTO

 
english version   english version

»
Vás v rámci akreditovaného vzdelávania pozývajú na

XXI. medzinárodný protetický a ortotický kongres
a členskú schôdzu s voľbami

organizovaný pod záštitou Slovenskej komory ortopedických technikov a Medzinárodnej asociácie ortotikov a protetikov

dňa 3. 6. 2016 vo Wellness Hoteli Chopok****
Demänovská Dolina, Slovenská republika[PROGRAM]

[POZVÁNKA]()