logo

www.apto.sk


Asociácia pracovníkov technickej ortopédie


Černyševského 9, 851 01 Bratislavačlenská organizácia Medzinárodnej protetickej a ortotickej asociácie - INTERBOR

»
Vás v rámci akreditovaného vzdelávania pozývajú na

XXII. medzinárodný protetický a ortotický kongresdňa 12. 5. 2017 v Hoteli SITNO****
Vyhne, Slovenská republika


 
Hotel SITNO****
966 02 Vyhne
Slovenská republika
tel.: +421/45/6772 187
www.hotelsitno.sk
UBYTOVANIE

Ubytovanie si každý účastník kongresu v prípade potreby zabezpečí individuálne.
Možnosti ubytovania vo Vyhniach:
Hotel Sitno**** www.hotelsitno.sk
Hotel Termál Vyhne*** www.termalvyhne.sk
Penzión Michaela www.penzionmichaela.sk
Penzión pod Kamenným morom

KONGRESOVÉ POPLATKY

Kongresový poplatok: 45,- EUR
Certifikát: 3,- EUR
Certifikáty sa budú odovzdávať po ukončení programu.

PRIHLASOVANIE ÚČASTNÍKOV

Riadne vyplnenú a podpísanú záväznú prihlášku
zašlite poštou alebo e-mailom najneskôr do 28. 4. 2017 na adresu:
NEOPROT spol. s r.o.
Záhradnícka 42
821 08 Bratislava
email: lslazanska@neoprot.sk
informácie: Ing. Lucia Slažanská
mobil: 0915 313 759

VYSTAVOVATELIA

NEOPROT spol. s r.o., Slovenská republika
OTTO BOCK Slovakia s.r.o., Slovenská republika
PENSEN s.r.o., Slovenská republika

REKLAMNÍ PARTNERI:

NEOPROT spol. s r.o., Slovenská republika
OTTO BOCK Slovakia s.r.o., Slovenská republika

PROTETIKA a.s., Slovenská republika

HTC, s.r.o., Česká republika
ORTO – PROTETIKA, s.r.o., Slovenská republika
OTTO BOCK ČR s.r.o., Česká republika
Podotech s.r.o., Slovenská republika
PROTEA, s.r.o., Slovenská republika
ŠEFPROT, Slovenská republika

Centrum ortopedickej protetiky spol. s r.o., Slovenská republika
MEDICPRO, spol. s r.o., Slovenská republika
MOLITEX Krajné, Slovenská republika
ORTHIVO spol. s r.o., Slovenská republika

Odborní garanti kongresu:

MUDr. Miloslav Smetana
Mgr. Juraj Čief, PhD

Kredity budú pridelené prostredníctvom SKOrT a ARS CME v rámci ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.


[PRIHLÁŠKA] [PROGRAM]


()