Voľne predajné lieky na ADHD

U mnohých, však ADHD, pretrváva a symptómy sa tak v dospelosti prenášajú. Ťažkosti sú tak  pri štúdiu, ako aj v práci a popri zábave alebo aj pri nadväzovaní priateľských i partnerských vzťahov. Čo je veľmi vážna a zároveň citlivá vec.
ADHD – lieky, náhrady liekov, prírodné doplnky výživy

choroba

Pre deti s diagnózou ADHD sú typické znaky ako sú:
Nepozornosť– dieťa odbieha od úlohy, chýba mu vytrvalosť, má problém zostať sústredené a je neorganizované.
Hyperaktivita-dieťa budí dojem, že je v neustálom pohybe, a to aj v situáciách, kedy sa to vôbec nehodí, prípadne sa veľmi vrtí, stále sa s niečím pohráva či veľa rozpráva.
Impulzívnosť-dieťa robí náhlivé činy, ktoré mu práve napadnú, bez toho, aby o nich premýšľalo a ktoré mu môžu potenciálne veľmi ublížiť, alebo túži po okamžitých odmenách, prípadne je neschopné odkladať uspokojenie.
Lieky na ADHD  liečia:

  • poruchy pozornosti spojenej s hyperaktivitou (ADHD).
  • používa sa u detí a dospievajúcich vo veku od 6 do 18 rokov.
  • používa sa iba vtedy, keď sa už vyskúšala iná liečba, ktorá nezahŕňa užívanie liekov, napríklad poradenstvo a behaviorálna terapia (zameraná na nahradenie škodlivých spôsobov správania tými vhodnejšími).

Liek zlepšuje:

  • činnosť niektorých častí mozgu, ktoré nie sú dostatočne aktivované
  • pozornosť (rozsah pozornosti), koncentráciu a obmedziť impulzívne správanie
  • sa používa ako súčasť liečebného programu, ktorý zvyčajne zahŕňa psychologickú, výchovnú a sociálnu liečbu dieťaťa.

školák
Prírodný doplnok výživy pre deti s ADHD
ZINOK– tento vitamín zohráva dôležitú úlohu vo fungovaní nervového systému. Súvislosť je spojená s ADHD s nižšími hladinami vlasového, plazmového, sérového a močového zinku.
HORČÍK-ktorý naznačuje, že podskupina pacientov s príznakmi hyperaktivity, impulzívnosti a nepozornosti môže mať nedostatok horčíka.
VITAMÍN D– užívanie vitamínu D je alternatíva liečby na ADHD. Jednotlivci s ADHD ukazujú nižšie hladiny vitamínu D.
ŽELEZO– je dosť možné, že deti s ADHD majú nižšiu hladinu feritínu.
Tieto prírodné doplnky, nevyliečia ale napomáhajú lepšie zvládať túto poruchu u detí. Veľa ľudí ani nevie, že takéto doplnky výživy naozaj pomôžu dieťaťu, ktorý trpí týmto syndrómom.